כסף…

בבית המדרש דנו שלושה מורים קשישים בענייני הגות סבוכים. לפתע התמלא החדר אור גדול ומלאך ניצב מעליהם. הוא פנה למורה המבוגר מביניהם ואמר: "בשל שירותך המסור מזה שנים, זכית לבחור באחת משלוש המשאלות שאציע לך: נעורי נצח, עושר גדול או תבונה אינסופית". המורה לא היסס וביקש את התבונה. האור שהציף את החדר נעלם באחת. המורה נשאר מהורהר. דחקו בו שני חבריו ואמרו לו: "איזו ברכה! נו, אמור לנו דברי חכמה". פנה אליהם המורה במבט חולמני ואמר: "הייתי צריך לבקש את הכסף".

כסף. אחד הנושאים המדירים שינה אצל רבים מאיתנו הוא הפחד מחוסר ביטחון כלכלי. מה יהיה? יהיה מספיק? חלקנו שומר על הכסף באדיקות ואחרים מפזרים את כספם לרוח. גם כסף נתון להפרזות והחסרות כמו אוכל, קניות, בילויים, עבודה.
כסף הוא אנרגיה חזקה. וכשהאנרגיה הזו חסרה, נוצר חוסר איזון שבסופו של דבר יכול להתבטא בהתמכרות כלשהי, בריבוי תלונות או אפילו באומללות ממש. בריאות אופטימית כוללת ניהול מערכת יחסים טובה עם הכסף. בשבוע הבא, נציע דרך לנהל את כספנו על פי ערכינו.

מלאכה סינפטית שבועית: כתבו מה יחסכם לכסף. האם יש לכם מספיק? מה אתם יודעים על הנכסים הפיננסים שלכם? מה הפנסיה המובטחת לכם? סדר בכספים חיוני לחיים בריאים.

נשלח ב מסרים